HEDGEHOG ESS RAIL

Opslag en hergebruik van (rem)energie van treinen, metro’s en trams

Trein helpt trein

Besparen van (rem)energie van treinen, verminderen van fijnstof en stabiliseren van de spanning op de bovenleiding om de acceleratie te verhogen waardoor meerdere treinen op het spoor kunnen rijden.

Trein helpt grid

Ontlasten van het lokale energienet door het vermijden van nieuwe, verzwaarde netaansluitingen en het terugbrengen van pieken van bestaande aansluitingen daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan de balans van het nationale energienet.

Trein helpt e-mobility

Snelladen van e-mobility met gerecycled groene energie van treinen, metro’s en trams.

Hoe werkt het?

Het Hedgehog Systeem maakt regeneratief remmen bij treinen mogelijk waardoor energie die anders verloren gaat, opgevangen kan worden om vervolgens elektrische bussen mee op te laden.

Hergebruik van de (rem)energie van treinen

Op treinstations wordt remenergie en zogeheten ”fresh energy” onttrokken via een fysieke verbinding met de bovenleiding. Een bijkomend voordeel is dat door het regeneratief remmen reductie van fijnstof en erosie plaatsvindt.  Daarnaast is het technisch mogelijk om met de batterij de spanning op de bovenleiding op peil te houden. 

Opslag in het Energy House

De energie wordt vervolgens opgeslagen in de batterij van het internationaal gepatenteerde Hedgehog Rail ESS. Naast de (rem)energie die wordt onttrokken vanuit de bovenleiding, kan er ook lokale hernieuwbare energie uit zonnepanelen in de batterij worden opgeslagen.  Daarnaast is er een bi-directionele smart grid connectie met het publieke energie net beschikbaar en kan de batterij het publieke net ondersteunen door energie op te nemen of af te staan.  

Opladen van e-mobility 

Tenslotte is de batterij in combinatie met de snelladers geschikt om gelijktijdig elektrische busvloten op te laden of andere elektrische voertuigen te voorzien van energie. 

Schaalbaarheid van het Hedgehog Systeem

Nederland heeft een hoge spoorwegdichtheid met ongeveer 400 treinstations. Op basis van verwachtingen m.b.t. het elektrisch openbaar vervoer in relatie met het potentieel aan remenergie is de inschatting dat het Hedgehog Systeem™ op 60-65 intercitystations kan worden geïnstalleerd.

De mogelijkheid om via het Hedgehog Systeem railinfrastructuur aan de laadinfrastructuur voor e-bussen te koppelen, zorgt hiermee voor een integrale elektrische ov-keten. Het draagt daarmee bij aan een versnelling van de energietransitie, omdat de energievoorziening vanuit de bovenleiding wordt geregeld en er dus geen problemen ontstaan met het lokale energienet in de stedelijke gebieden rondom stations.

Patent opslaan remenergie trein, metro en tram

Hedgehog Applications B.V. heeft in 2015 het patent ENERGY DISTRIBUTION AND CONSUMPTION SYSTEM FOR RAILWAY STATION NR PCT/NL2014/050160 toegewezen gekregen. Wat houdt het patent precies in? Het gaat om de verbinding tussen alle bestaande technische componenten die nodig zijn om remenergie van treinen, metro’s en trams op te slaan en te hergebruiken.

Hedgehog Cloud 

De Hedgehog Cloud is monitoringsoftware die real-time informatie
geeft over de bovenleiding, batterijen en de laders.  

Wij werken samen met:

HEDGEHOG RAIL ESS

Opslag en hergebruik van (rem)energie van treinen, metro’s en trams

Trein helpt trein

Besparen van (rem)energie van treinen, verminderen van fijnstof en stabiliseren van de spanning op de bovenleiding om de acceleratie te verhogen waardoor meerdere treinen op het spoor kunnen rijden.

Trein helpt grid

Ontlasten van het lokale energienet door het vermijden van nieuwe, verzwaarde netaansluitingen en het terugbrengen van pieken van bestaande aansluitingen daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan de balans van het nationale energienet.

Trein helpt e-mobility

Snelladen van e-mobility met gerecycled groene energie van treinen, metro’s en trams.

Het Hedgehog Systeem

Het Hedgehog Systeem maakt regeneratief remmen bij treinen mogelijk waardoor energie die anders verloren gaat, opgevangen kan worden om vervolgens elektrische bussen mee op te laden.  

Hergebruik van de (rem)energie van treinen

Op treinstations wordt remenergie en zogeheten ”fresh energy” onttrokken via een fysieke verbinding met de bovenleiding. Een bijkomend voordeel is dat door het regeneratief remmen reductie van fijnstof en erosie plaatsvindt. 

Opslag in het Energy House

De energie wordt vervolgens opgeslagen in de batterij van het internationaal gepatenteerde Hedgehog Systeem. Naast de (rem)energie die wordt onttrokken vanuit de bovenleiding, wordt er ook lokale hernieuwbare energie uit zonnepanelen in de batterij opgeslagen en is er een bi-directionele smart grid connectie met het publieke energie net beschikbaar.

Opladen van vloten elektrische bussen

Tenslotte is de batterij in combinatie met de superchargers geschikt om gelijktijdig elektrische busvloten op te laden.

Schaalbaarheid van het systeem

Nederland heeft een hoge spoorwegdichtheid en ongeveer 100 treinstations. Op basis van verwachtingen m.b.t. het elektrisch openbaar vervoer in relatie met het potentieel aan remenergie is de inschatting dat het Hedgehog Systeem ™ op 60-65 intercitystations kan worden geïnstalleerd.

De mogelijkheid om via het Hedgehog Systeem railinfrastructuur aan de laadinfrastructuur voor e-bussen te koppelen, zorgt hiermee voor een integrale elektrische ov-keten. Het draagt daarmee bij aan een versnelling van de energietransitie, omdat de energievoorziening vanuit de bovenleiding wordt geregeld en er dus geen problemen ontstaan met het lokale energienet in de stedelijke gebieden rondom stations.

Patent opslaan remenergie trein, metro en tram

Hedgehog Applications B.V. heeft in 2015 het patent ENERGY DISTRIBUTION AND CONSUMPTION SYSTEM FOR RAILWAY STATION NR PCT/NL2014/050160 toegewezen gekregen. Wat houdt het patent precies in? Het gaat om de verbinding tussen alle bestaande technische componenten die nodig zijn om remenergie van treinen, metro’s en trams op te slaan en te hergebruiken.

Hedgehog Cloud 

De Hedgehog Cloud is monitoringsoftware die real-time informatie
geeft over de bovenleiding, batterijen en de laders.  

Wij werken samen met:

CONTACT

AMSTERDAM

Kabelweg 57 - 5e verdieping

1014 BA Amsterdam

Phone:  +31 62 888 7364

Email: maarten@hedgehogapplications.nl

LinkedIn 

ARNHEM

Westevoortsedijk 73

6827AV Arnhem

Phone:  +31 6 1400 1711

Email: arjan@hedgehogapplications.nl